WSJO logo OSBK Agencje Doradztwa Personalnego Urzędy Pracy
Targi Pracy Studia Podyplomowe
KontaktO nasPracodawcyStudenciOfertyOgłoszenia
biuro karier

CV STUDENTA

 • WSTĘP
 • Na początku CV możemy umieścić krótki opis własnej osoby, np. "absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek: Stosunki Międzynarodowe, pracowity i szybko uczący się, odbywający praktyki w czasie wakacji letnich w działach współpracy z zagranicą". Umieszczenie takiego opisu wywodzi się z angielskiej metody pisania CV. Może być ciekawą alternatywą dla chcących napisać swoje CV w sposób oryginalny. Umieszczenie takiego opisu nie jest oczywiście obowiązkowe.
 • OSIĄGNIĘCIA
 • Wiele osób, które ukończyły naukę, czy to w szkole średniej czy na studiach nie mają wielu osiągnięć zawodowych, ale mogą za to się pochwalić osiągnięciami na innym polu, np. wolontariatu, praktyk, działalności szkolnej, studenckiej. W paragrafie tym można wymienić kilka osiągnięć, skupiając się oczywiście na tych, które są korzystne z punktu widzenia przyszłego pracodawcy czy też ze względu na cel, w jakim piszemy CV. Możemy tu napisać, np.: "Zarządzałem grupą wolontariuszy w czasie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebraliśmy razem prawie 1000 zł.", czy "W liceum byłem przewodniczącym samorządu szkolnego przez dwa lata".
 • WYKSZTAŁCENIE
 • Tutaj należy napisać o przebiegu edukacji, ale nie musimy się oczywiście wracać do czasów przedszkola, ponieważ pracodawcę mało to interesuje. Ważniejsze będzie podanie informacji o szkole, jaką ukończyliśmy, czy o kierunku studiów. Możemy wspomnieć, że egzamin maturalny zdaliśmy na ocenę bardzo dobrą. Informacja o ocenach nie jest informacją obowiązkową, ale gdy oceny są dobre, na pewno zostanie dobrze odebrana przez pracodawcę.
 • DOŚWIADCZENIE
 • W części tej należy wymienić wszystkie odbyte staże, praktyki, prace, nawet te sezonowe w okresie letnim, prace na zlecenia i o dzieło. Nie należy jednak wymieniać wszystkiego jednym tchem, bez zastanowienia. Musimy pamiętać o podkreślaniu tych doświadczeń, także zawodowych, które są ciekawe dla przyszłego pracodawcy.
 • ZAINTERESOWANIA
 • W części tej napisz o swoich zainteresowaniach. Jednak nie należy przesadzać i opisywać rozlegle swojej pasji do piłki nożnej. Chyba, że wiemy, że pracodawca jest wielkim miłośnikiem tego sportu.
 • REFERENCJE
 • Jeżeli takie posiadamy, informacje o nich możemy zamieścić jako ostatnią. Nie wolno zapomnieć o dopisaniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, bo w przeciwnym wypadku podanie nie będzie nawet rozpatrywane. Informacje o sobie podajesz w punktach, a wykształcenie i przebieg pracy w odwrotnej kolejności, czyli zaczynasz od ostatnio ukończonej szkoły i miejsca pracy, a kończysz na tych najdawniejszych. Pisz zwięźle, rzeczowo, bez wodolejstwa i kwiecistego stylu, i tylko to, co rzeczywiście ma związek z przyszłą pracą. Zarówno CV jak i list motywacyjny powinny być napisane na maszynie lub na komputerze. Jednak zawsze po napisaniu CV należy skonsultować się z kimś bliskim, kto przypomni ważne fakty z Twojego życia, jakie przeoczyłeś, np. ukończenie kursu komputerowego, pracę w charakterze wolontariusza itp.

Rodzaje CV

 • CV chronologiczne
 • najbardziej powszechny i uniwersalny rodzaj CV; w kolejności chronologicznej, (ale zaczynając od danych najświeższych), należy wpisać ukończone szkoły i kursy, miejsca pracy, itd.
 • CV funkcjonalne/ukierunkowane
 • wykorzystywane przez specjalistów, osoby z doświadczeniem; wpisy w CV dotyczą pełnionych funkcji, zakresu obowiązków w dotychczasowych miejscach pracy; zalecane osobom z dużym doświadczeniem, współpracującym z wieloma pracodawcami.
 • Skill CV
 • polecane osobom z niewielkim lub bez doświadczenia, które jednak posiadają spore umiejętności w danej dziedzinie; wpisy powinny skupiać się na konkretnych umiejętnościach a nie ścieżce kariery, która nie musi być zachęcająca dla pracodawcy.
 • Success CV
 • zalecane osobom z dużym doświadczeniem i osiągnięciami, takim, w których przypadku "sukcesy mówią same za siebie" i przedstawiane miejsca pracy czy ukończone szkoły mają wartość tylko uzupełniającą.

PRZYKŁADY CV DOSTĘPNE W BIURZE KARIER
DOBRY LIST MOTYWACYJNY

ASPEKTY TECHNICZNE:

 1. pisz krótko i konkretnie, list nie może przekroczyć 1 strony A4,
 2. przygotuj list na komputerze, pisz jedną standardową czcionką nie mniejszą niż 10, bez żadnych udziwnień
 3. zachowaj odstępy, zwróć uwagę na język, styl, słownictwo, nie popełniaj błędów ortograficznych i stylistycznych
 4. najpierw napisz CV, potem list motywacyjny (nie powielaj informacji zawartych w CV)
 5. przemyśl treść listu i ostrożnie selekcjonuj informacje, żeby nie było ich za dużo
 6. nie nadużywaj słowa "JA"
 7. pamiętaj, żeby się nie powtarzać, unikaj szablonowych sformułowań ("jestem kreatywny, profesjonalny" itp.)

UKŁAD STRONY:

 1. z lewej strony u góry umieść swoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e: mail
 2. niżej z prawej strony listu wpisz dane adresata (jeśli znasz jego imię i nazwisko), jeśli ich nie znasz wpisz nazwę firmy i nazwę działu, do którego kierujesz aplikację
 3. u dołu z lewej strony listu możesz zamieścić referencje - imię, nazwisko, telefon lub email pracodawcy, jego stanowisko. Możesz też zamieścić klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, jeśli nie udało ci się dołączyć jej do CV
 4. na końcu listu nie zapomnij o podpisie

TREŚĆ LISTU:

 1. zacznij list w sposób profesjonalny: np. "W odpowiedzi na ogłoszenie (nr ref) opublikowane w gazecie YT (data wydania) przedstawiam Państwu moją kandydaturę na stanowisko?".
 2. w listach wysyłanych bez związku z ogłoszeniem wyjaśnij, dlaczego akurat daną firmą jesteś zainteresowany, co wiesz na jej temat i do którego działu kierujesz aplikację.
 3. napisz, dlaczego jesteś odpowiednią osobą na dane stanowisko i czemu wybrałeś właśnie tę branżę, firmę, dział. Pomyśl o specyfice firmy i stanowisku, na jakie aplikujesz. W żadnym wypadku nie pisz rzeczy, których nie będziesz mógł potwierdzić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 4. wskaż, co Cię motywuje do pracy w tej właśnie firmie. Ważne, żeby podkreślić, że nie myślisz tylko o sobie i swoim rozwoju, ale również o pracodawcy i pożytku, jaki będzie miał, zatrudniając właśnie ciebie. Daj odczuć rekruterowi, że naprawdę interesujesz się daną firmą.
 5. zachęć pracodawcę do nawiązania z tobą kontaktu pisząc, że z przyjemnością zaprezentujesz swoje kompetencje na rozmowie kwalifikacyjnej i liczysz na odpowiedź.
 6. DAJ LIST KOMUŚ DO SPRAWDZENIA

PRZYKŁADY LISTÓW MOTYWACYJNYCH DOSTĘPNE W BIURZE KARIER